Hantverksgruppen Kopparträdet är en ekonomisk förening som

bildades under försommaren 2014 av Marie Claesson, Mia Ljungström

Svensdotter och Åsa Åkerström Ahlin. Alla tre var i behov av en plats

där de kunde bedriva sina verksamheter. Att dela lokal såg de som en

fördel eftersom de på så sätt kunde få arbetskollegor, en bristvara när

man är ensamföretagare. De lyckades få tag på det perfekta huset på

gruvområdet i Falun!

 

Sedan Kopparträdet öppnade upp sin verksamhet för allmänheten i juli 2014 har vi samlat flera duktiga Dalahantverkare i föreningen. Nu är vi elva medlemmar i föreningen och vi kan erbjuda hantverk och konst i en mängd olika material i vår butik.

 

Det händer ständigt saker i vårt hus, det är ett jättehärligt ställe att samla inspiration på och träffa andra likasinnade. Vi planerar olika aktiviteter tillsammans som vi kan ha antingen inne i huset eller till sommaren i vår härliga trädgård. Det händer mycket på gruvområdet också, fler butiker öppnar och nya företag flyttar in. Det har blivit ett mer levande område.

Copyright © All Rights Reserved.