Hantverksgruppen Kopparträdet är en ekonomisk förening som

bildades under försommaren 2014 av Marie Claesson, Mia Ljungström

Svensdotter och Åsa Åkerström Ahlin. Alla tre var vi i behov av en plats

där vi kunde bedriva våra verksamheter. Att dela lokal såg vi som en

fördel eftersom vi på så sätt kunde få arbetskollegor, en bristvara när

man är ensamföretagare. Vi lyckades få tag på det perfekta huset på

gruvområdet i Falun, allt det som vi behövde fanns på plats!

 

Sedan vi öppnade upp vår verksamhet för allmänheten i juli 2014 har

vi samlat ihop flera duktiga hantverkare omkring oss. Nu är vi tio

medlemmar i föreningen och vi kan erbjuda en mängd olika material

på hantverket i vår butik.

 

Hantverksgruppen Kopparträdet blev namnet vi valde till vårt

"gemensamma tak", och vi har valt att kalla oss medlemmar vid olika

namn på trädets delar;

STAM - De som jobbar och har sina arbetsplatser i huset.

GREN - Är medlemmar i föreningen, säljer sina produkter i den

gemensamma butiken samt jobbar på plats ett par dagar i månaden.

BLAD - Kallar vi våra gästutställare. De ställer ut sina produkter hos

oss i en månad. På så sätt kan vi visa upp andra spännande konst-

hantverkare från andra delar av landet.

 

Det händer ständigt saker i vårt hus, det är ett jättehärligt ställe att tillbringa dagarna. Vi planerar tillsammans olika aktiviteter som vi kan ha antingen inne i huset eller till sommaren i vår härliga trädgård. Det händer mycket på gruvområdet nu också, fler butiker öppnar och nya företag flyttar in i husen så det blir ett mer levande område.

Copyright © All Rights Reserved.